Jak funguje ultrazvuk v medicíně

Co je to ultrazvuk

Ultrazvuk (UZ) je akustické – zvukové vlnění, jehož frekvence je tak vysoká, že leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha. Někteří živočichové ale část ultrazvukového spektra vnímají, případně i vydávají (delfíni, psi, netopýři) a využívají ho ke komunikaci a k echolokaci.

Historie ultrazvukové zobrazovací metody

Ultrazvuková zobrazovací metoda vznikla díky ponorkám. Vývoj sonarů a echolokátorů ve válečném zbrojení dal podnět ke zkoumání jejich uplatnění i v medicíně. Ve čtyřicátých letech 20. století se stal ultrazvuk předmětem lékařského výzkumu a o dekádu později se tato metoda zobrazení měkkých částí lidského těla začala úspěšně rozšiřovat do praxe. Dnes patří mezi zcela běžná vyšetření.

Ultrazvukové vlny a lidské tělo

Různé tkáně v lidském těle mají rozdílnou schopnost odrážet ultrazvukové vlny. Tato schopnost se nazývá echogenita. Ultrazvuková vlna při průchodu tělem naráží na tkáňová rozhraní, tedy místa, kde jedna tkáň sousedí s druhou (např. tkáň ledvin a okolní tuk). Na tomto tkáňovém rozhraní se část vlny odrazí a zbytek projde dál, až k dalšímu tkáňovému rozhraní, kde se zase část opět odrazí a část projde atd. Čím rozdílnější jsou echogenity sousedících tkání, tím větší je odraz vlny.

Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvuk v lidském těle neproniká kostmi a používá se tedy k vyšetření měkkých tkání. Jedná se o široce použitelné, snadno aplikovatelné a neinvazivní vyšetření, které je navíc mnohem levnější než vyšetření pomocí srovnatelných zobrazovacích metod a navíc nevyžaduje ozáření pacienta vysokoenergetickým ani ionizujícím zářením jako např. rentgen. Ultrazvukové vyšetření dobře zobrazuje měkké tkáně a nejsou známa žádná jeho rizika nebo vedlejší účinky, a to ani pro dospělého pacienta, ani pro nenarozený plod.

Ultrazvukový přístroj

Ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky se zobrazovacím softwarem a ultrazvukové sondy. Sonda funguje jako vysílač i jako přijímač ultrazvukových vln. Moderní hardwarové a softwarové technologie umožňují kromě klasické zobrazení i vytváření prostorového obrazu (tzv. 3D ultrazvuk).

Založte si ještě dnes účet