Co je FetView

Co je FetView

FetView je medicínská aplikace určená pro gynekology, porodníky a porodní asistentky. Aplikace má dvě základní funkce: pomáhá lékaři s diagnostikou (zejména prenatální diagnostikou) a zefektivňuje vedení záznamů o pacientkách.

Prenatální diagnostika

FetView provádí analýzu snímků ze zobrazovacích technologií (ultrazvuk, sono, rentgen aj.) pomocí učícího se algoritmu na bázi umělé inteligence. Díky online propojení s mezinárodní databází britské Nadace pro fetální medicínu (The Fetal Medicine Foundation) realizuje FetView propočty v reálném čase na základě nejaktuálnějších dat. FetView tak poskytuje lékaři přesnější výsledky ultrazvukových vyšetření morfologie plodu a kalkulace rizik těhotenství pro včasné odhalení růstových vad plodu a dalších možných komplikací.

Vedení a archivace zdravotních karet

Systém FetView zefektivňuje vedení zdravotních karet a další dokumentace pacientek. Zdravotní karty vede lékař v online rozhraní a jejich obsah si upravuje dle svých požadavků a zvyklostí. Aplikace má integrovaný kalendář pro objednávání pacientek a jednoduchý textový messenger pro snadnou komunikaci s nimi. Aplikace lékaři umožňuje i vytvoření jednoduchých veřejně přístupných webových stránek pro svoji ordinaci.

Sdílení zdravotní dokumentace

S aplikací FetView může lékař snadno sdílet vybrané části zdravotní dokumentace s kolegou-lékařem, nebo se samotnou pacientkou. Pacientce poskytuje lékař přístup přes aplikaci myFetView, kde jí může sdílet jak zdravotnickou dokumentaci, tak například snímky a videa z vyšetření v těhotenství. Nastávající maminka s nimi může dále pracovat, ukládat si je, tisknout či přeposílat.

Věda a výzkum

V případě, že lékař pracuje na studii či výzkumu, může si aplikaci FetView nastavit tak, aby automaticky extrahovala potřebná studijní data z jednotlivých vyšetření pacientek a třídila je na základě zadaných parametrů do předem připravených složek. Lékaři se tak usnadní náročná administrativa a svůj čas může věnovat vědecké práci.

Založte si ještě dnes účet