Výzkum a vývoj

Naše FetView analýza je zaměřena na automatické vyhodnocování a interpretaci ultrazvukových snímků. Schopnost přístroje vyhodnocovat konkrétní oblast na základě state-of-the-art technologie a široké databáze snímků, je jedinečná.

Systém pomáhá lékařům určit a popsat anatomicky sporné oblasti a v rámci měření vypočítat potřebné, klinicky relevantní údaje. Ve spolupráci s lékařem, a díky jeho zpětné vazbě, je zaručena přesnost výsledků i za odlišných zobrazovacích podmínek. On-line propojení a automatický přenos dat z ultrazvuku přímo do aplikace navíc šetří čas, který lékař může namísto jinak nekonfortní práce s přístroji věnovat své pacientce.

FetView analýza lékařských snímků probíhá v cloudovém datovém centru, což ve výsledku znamená, že všechna vaše práce je okamžitě propojena s naší webovou aplikací pro gynekologii a porodnictví.

Michal Sofka, PhD.

Výzkumný tým

Aivaras Žukauskas

Vývoj a výzkum

S FetView žádný problém! Snáze vyhodnotíte měření ultrazvuku a profesionálně zdokumentujete výsledky vyšetření.

Chci vidět nabídku